SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

 

Tuyên ngôn Sứ mệnh của Chúng tôi​.

Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn cho người dân Việt Nam. Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ Nano luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm thuộc công nghệ nano, giúp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người.
 Để thực hiện sứ mệnh đó, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, cho ra những sản phẩm mang tính xã hội, giải quyết những bệnh dịch mà con người đang phải chiến đấu với nó nhằm thể hiện tính trách nhiệm đối với cộng đồng. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất, giữ trọn niềm tin của khách hàng dành cho các sản phẩm mà công ty đã dày công nghiên cứu và phát triển để xứng đáng với thương hiệu “Nano Technology”

Giá trị của Chúng tôi

 

Táo bạo – chúng tôi dám đến những nơi có thử thách lớn nhất. Tinh thần kinh doanh của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi không sợ thách thức hiện trạng để tiên phong phương thức kinh doanh mới ở những thị trường trước đây không có đối thủ hoặc không đủ can đảm để đào sâu hơn và kiên trì tìm kiếm những cơ hội mới

Cam kết – chúng tôi cam kết tuân theo sứ mệnh của mình vì nó liên quan đến các đối tác, đội ngũ và cộng đồng của chúng tôi nơi mà chúng tôi hoạt động. Cam kết của chúng tôi bao trùm chất lượng thông tin mà chúng tôi cung cấp, mức độ dịch vụ của chúng tôi, chịu trách nhiệm với các thành viên của chúng tôi cũng như phúc lợi xã hội và sinh thái của môi trường.

Liêm chính – chúng tôi cư xử một cách liêm chính trong tất cả mọi việc chúng tôi làm và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong mọi tương tác. Điều này có nghĩa là chúng tôi thà bỏ một cơ hội; mất một đơn hàng hoặc chấm dứt quan hệ với một nhân viên hơn là đánh mất sự liêm chính của mình.